Náplň tréninků sebeobrany Krav Maga pro dospělé tvoří
čtyři základní pilíře:

Taktické chování ve všech fázích konfliktu

Specifická mentální příprava

Nácvik sebeobranných technik
Krav Maga proti ozbrojeným
i neozbrojeným útokům

Postupné zlepšování fyzické zdatnosti

Trénink sebeobrany Krav Maga pro dospělé je rozdělen do dvou tříd,
každá třída má svou strukturu a obsah.

pozadi_zlute

Třída sebeobrany Krav Maga pro začátečníky je určena pro studenty, kteří nemají žádné zkušenosti se systémem Krav Maga a chtějí s tímto jedinečným sebeobranným systémem začít.

Náplní kurzu je práce a studium čtyř základních pilířů systému Krav Maga – taktická příprava ve všech fázích boje, nácvik sebeobranných technik proti ozbrojeným i neozbrojeným útokům, mentální příprava a zlepšování fyzické zdatnosti.

Po absolvování základního kurzu pro začátečníky mohou studenti pokračovat ve studiu Krav Maga ve třídě pro pokročilé.

pozadi_zlute

Třída sebeobrany Krav Maga pro pokročilé je určena pro studenty, kteří absolvovali základní kurzu pro začátečníky a mají již nějaké zkušenosti se sebeobranným systémem Krav Maga. Pro studenty, kteří znají základní principy a postupy sebeobranných technik Krav Maga, zvládli základní útoky do různých směrů a ovládají obrany proti přímým útokům.

Cvičení probíhá v souladu s osnovami jednotlivých technických stupňů Krav Maga Global – KMG (Practitioner Level 1 – 5, Graduate Level 1-5, Expert Level 1-5).

Důraz je kladen především na praktické využití systému Krav Maga v reálném životě. Toho je docíleno prostřednictvím reálných nácviků, modelových situací, individuálních cílů a soustavného tlaku…

… diamanty vznikají pod tlakem.

Naše tréninky sebeobrany Krav Maga jsou smíšené – muži a ženy trénují dohromady, tak jak je tomu i v běžném životě.

… spojení s realitou je pro nás klíčové.

Kromě pravidelných tříd dále nabízíme speciální semináře, zaměřené na konkrétní téma sebeobrany.

Některé semináře jsou přístupné i pro širokou veřejnost, bez nutnosti absolvování základního kurzu Krav Maga.

Celý sebeobranný systém Krav Maga je vyučován podle tréninkových standartů Krav Maga Global (KMG), s velkým důrazem na principy jednotlivých technik,
pochopení toho, jak celý systém funguje a hlavně jeho reálné použití ve skutečném boji.

Chceme, aby se naši studenti stali bojovníky,… ne obyčejnými „techniky“, kteří předvádějí pouhé posloupnosti nacvičených technik.

Certifikovaný instruktor Krav Maga Petr Kolář
Patches

Pro koho jsou tréninky určeny:

Trénink Krav Maga je vhodný pro muže a ženy všech věkových skupin, kteří dosáhli minimálního věku 15 let. Předchozí zkušenosti s bojovými sporty ani
jiné fyzické předpoklady nejsou k tréninku Krav Maga potřeba.

Avšak jedno omezení zde existuje.

Naše organizace má zájem učit jen hodný a slušný lidi. Nemáme zájem učit sebeobranu Krav Maga „tu druhou stranu“.
Proto vyžadujeme, aby naši studenti měli čistý trestní rejstřík.

Oddělovací čára

Kdy trénujeme:

Trénujeme 2x týdně, vždy v pondělí a ve středu.

Třída pro zažátečníky

PONDĚLÍ 19:00 - 20:15
STŘEDA 18:00 - 19:15

Třída pro pokročilé

PONDĚLÍ 19:00 - 20:15
STŘEDA 19:15 - 20:30

Dotace na jednu tréninkovou jednotku je 75 minut. Celkem 10 hodin tréninku měsíčně.

O svátcích a v době školních prázdnin se kurzy nekonají.

Oddělovací čára

Kde trénujeme:

Veškeré tréninky sebeobrany Krav Maga probíhají na Střední průmyslové škole v Jičíně – tělocvična na strojní budově.
(budova u Gymplu)

Adresa: Komenského nám. 45, 506 01 jičín

SPŠ-Jičín-Strojníbudova

Ale jelikož si myslíme, že je malá pravděpodobnost, že Vás někdo napadne uvnitř v tělocvičně, snažíme se občas trénovat i mimo ni – jako například na schodech, v úzké uličce, venku na ulici, v dešti, ve tmě… Snažíme se dělat trénink Krav Maga co nejrealističtější a tím Vás co nejlépe připravit na reálný boj!

Oddělovací čára

Galerie