KONCEPT SEBEOBRANY KRAV MAGA PRO DOSPĚLÉ

pozadi_zlute

Řešení krizové či sebeobranné situace vyžaduje řadu dovedností, které se svou povahou zcela odlišují a mají různý význam a cíl. Tyto dovednosti jsou rozvíjeny různými metodami a různými prostředky.

… Proto je náš koncept výuky sebeobrany Krav Maga strukturován do čtyř hlavních oblastí výcviku, kterými jsou:

  • TAKTIKA
  • TECHNIKA
  • MORÁLKA
  • KONDICE

TAKTIKA A TECHNIKA

pozadi_zlute

V taktické a technické části praktikanti řeší napadení s využitím taktických postupů a technických řešení Krav Maga. Učí se bránit a útočit v nejkratší a nejpřímější možnou cestou a to v různých, často pro napadeného velice nepříznivých situacích – ve stoje, v sedě, v leže nebo tehdy, kdy je jejich možnost pohybu silně omezena. Studenti se během tréninku dostávají do stále nových situací a jsou obvykle nuceni improvizovat, což je důležitým a jedinečným prvkem systému.

Studenti se učí několik možných variant obrany, v závislosti na přirozených reakcí těla proti jednotlivým druhům útoků. Tyto techniky se díky jednoduchému přístupu k učení, konstantnímu procvičování a opakování stávají přirozené a automatické. Proto při případné konfrontaci na ulici mohou být tyto techniky okamžitě využity k obraně.

MORÁLKA

pozadi_zlute

Kromě taktických a technických řešení, je nepostradatelným prvkem mentální příprava. V mentální přípravě si studenti budují bojového ducha a sílu se nevzdat. Mentální příprava je to nejdůležitější co při konfliktu bude napadený potřebovat.

KONDICE

pozadi_zlute

I když je systém pečlivě vypracován, že efektivita jeho využití není do značné míry závislá na fyzické síle, je důležitou součástí našich tréninků i kondiční příprava.
Kondiční příprava je zaměřena na funkční silový trénink s dynamickým přístupem, jenž poskytuje cvičenci komplexní posilování celého těla. Jeho hlavním cílem je zvyšování funkční síly, nicméně vedlejším produktem a přidanou hodnotou je zároveň markantní zvýšení vytrvalosti, budování efektivní svalové hmoty, ztráta tělesného tuku, posílení šlach a kloubů, zvýšení flexibility a kloubní mobility.

pozadi_zlute

Studenti jsou seznamováni s využitím veškerých dostupných prostředků k získání výhody nad útočníkem… ať už to jsou prostředky přímo určené k sebeobraně, nebo prostředky denní potřeby. Dále studenti absolvují přednášku na téma: Sebeobrana z pohledu trestního zákona.

Krav Maga byla vyvinuta pro boj na ulicích, proto zde nejsou žádná pravidla boje.
Když Vám jde o život, všechno je povolené!

pozadi_zlute