KONCEPT SEBEOBRANY KRAV MAGA PRO DĚTI

pozadi_zlute

… Stejně jako koncept výuky Krav Maga pro dospělé je i koncept výuky Krav Maga pro děti strukturován do čtyř hlavních oblastí výcviku:

  • TAKTIKA
  • TECHNIKA
  • MORÁLKA
  • KONDICE

TAKTIKA

pozadi_zlute

Je zřejmé, že malé dítě nedisponuje stejným fyzickým fondem jako dospělý. V případě, že dojde na reálný střet proti dospělému, šance na úspěch dítěte nejsou velké. Z těchto důvodů má taktický blok sebeobrany pro tuto skupinu studentů základy primárně v preventivním pojetí. Jejím cílem je nastavení takových bezpečnostních návyků, které minimalizují pravděpodobnost, že se stanou účastníky krizové či sebeobranné situace. Pokud se dítě naučí jisté obezřetnosti, všímání si lidí kolem nás a včas rozpozná nebezpečné situace, jeho šance na únik a záchranu je bezpochyby vyšší. Tedy směřujeme k tomu, aby se studenti naučili vyvarovat se potencionálně nebezpečným situacím, naučit je k zodpovědnosti k sobě samotným, vyhýbat se rizikovým místům, neprovokovat svým vystupováním, volit trasy či způsob dopravy a nakonec komunikaci v předkonfliktní fázi konfliktu.

Krav maga je jedinečný sebeobranný systém, který děti naučí nejen se umět bránit v sebeobranných situacích, ale primárně se jim vyhnout nebo případně deeskalovat konflikt, aby nedošlo k fyzické konfrontaci.

TECHNIKA

pozadi_zlute

V technickém bloku se studenti učí obranné techniky proti vybraným typům útoků. Technická řešení pro tuto skupinu studentů mají vyloženě obranný charakter. Zatímco dospělí studenti (15+) se učí, že musí útočníkovi ublížit a zranit, aby nepokračoval v útoku, dětem se vštěpuje, aby jakmile odvrátí přímo hrozící útok proti nim, musí co nejrychleji utéct. Cílem je dostat se z nebezpečné situace co nejrychleji pryč. Studenti jsou během kurzu vedeny k tomu, aby se vždy snažili před útočníkem utéct, kdykoliv to situace umožní.

V situaci, kdy je dítě napadeno útočníkem, je také velmi důležité, aby bylo dítě slyšet. Aby dokázalo upoutat pozornost kolemjdoucích, kteří by dítěti pomohli a tím se zároveň pokusilo zastrašit protivníka. Může se též jednat i o přivolání IZS.

Veškeré sebeobranné techniky studenti cvičí interaktivní formou a formou hry, neučí se nikoho bít, ale osvojují si pouze sebeobranu s důrazem na rychlou reakci a ještě rychlejší útěk. Dále se prostřednictvím her rozvíjí hrubá a jemná motorika, obratnost, vnímání, myšlení a učení.

Studenti se při tom ale také učí sociálním vazbám, týmové spolupráci, schopnosti se uplatnit v kolektivu. Studenti se musí vzájemně dorozumívat, učí se vzájemné komunikaci a hledání řešení v případě sporů.

Při veškerých aktivitách jsou studenti vedeni ke slušnosti a fair-play chování.

V rámci kurzu studenti dostávají návody na řešení některých krizových situací, které mohou nastat v reálném životě, jako například:

  • Co mám dělat, když mě na ulici osloví cizí osoba?
  • Co mám dělat, když mě, nebo kamarádovi někdo ve škole ubližuje?
  • Co mám dělat, když třeba maminka nebo babička upadne a zraní se?
  • Komu mám zavolat, když potřebuji pomoct?
  • Co mám dělat, když se ztratím?
  • atd…

MORÁLKA

pozadi_zlute

V psychologické části tréninku dochází u studentů ke zvyšování sebevědomí a rozvoji zdravé a spokojené osobnosti. Je zřejmé, že dítě, které si nevěří, všeho se bojí, bude vnímáno jinak než sebevědomý jedinec, a právě proto může být vybráno útočníkem jako snadný cíl.

Psychologickým tréninkem se zvyšuje šance správně a rychle reagovat v krizových nebo sebeobranných situacích, jelikož faktor stresu zde hraje významnou roli.

Studenti se učí, že před násilím nemají zavírat oči, že jim nikdo nesmí ubližovat a mají právo se bránit. Naučí se, jak reagovat na šikanu, případně na jakoukoliv formu psychického či fyzického napadení dospělým. Toto platí i v situaci, kdy je napaden kamarád.

Sebeobrana primárně vychází ze sebedůvěry, víry ve vlastní schopnosti a v to, co dělají.
Psychologická příprava hraje při výcviku sebeobrany významnou roli.

KONDICE

pozadi_zlute

Prvotním cílem kondiční části tréninku je především přínos na zdraví, postupné utužování tělesné zdatnosti a vytváření pozitivního vztahu ke sportovním činnostem. Apeluje především na praktičnost a možnou využitelnost v běžném životě i v případě ohrožení.

Výuka sebeobranných technik všestranně rozvíjí základní pohybové schopnosti a dovednosti, a tím zvyšuje kondici a fyzickou odolnost jedince. Rozvíjí se motorické schopnosti, flexibilita a rovnováha.

Ve spojitosti se sebeobrannou nemůžeme očekávat, že děti při své fyzické vybavenosti budou mít silovou přesilu nad dospělým jedincem. Avšak jedinec, který je v dobré kondici, je mnohem lépe připraven na řešení fyzického konfliktu než jedinec, který je slabý, netrénovaný, takříkajíc nezocelený. Jak už bylo popsáno v technické přípravě, u dětí je nejvhodnější, pokud mohou před útočníkem jednoduše utéct. Ale i útěk vyžaduje dobrou kondiční připravenost.

Veškerá kondiční cvičení jsou konzultována s fyzioterapeutem.

pozadi_zlute

Součástí našeho tréninkového konceptu je i praktická příprava jedince na reálné krizové či sebeobranné situace. Toho je docíleno tím, že studenti absolvují tzv. scénáře a modelové situace, kde si veškeré naučené principy, schopnosti komplexně procvičí a uvědomí si i vážnost reality.
V rámci modelové situace jsou studenti postaveni do určité konfliktní situace, kde se musí bránit proti některým typům útokům, zabránit jejich únosu, přivolat si pomoc apod., ale musí si i například obhájit své názory nebo svá rozhodnutí.

Na rozdíl třeba od karate a jiných bojových umění zde nejsou žádné turnaje či katy, takže se děti nemusí učit složité sestavy, jejichž nezvládnutí je automaticky vyřazuje z kolektivu. Ne každé dítě je založením sportovec a automaticky vítěz. V Krav Maga vítězí každý, kdo se chce hýbat a chce se něco naučit. Tímto Krav Maga dává dětem pocit výjimečnosti.

Dalším určitým přínosem tréninku je, že při pohybu a hře se uvolňuje endorfin a další hormony. Ty způsobí, že dítě si přirozeným způsobem odpočine. Následně se pak mnohem lépe soustředí na další činnosti a dosahuje lepších výsledků ve škole.